Case stories

På denna sida kan du följa våra case stories om hållbarhet och vår utveckling mot ett reducerat miljöavtryck

Hållbarhet

Våra kunder möter precis som vi ökade krav och förväntningar på hållbara och ansvarsfulla lösningar. Vår verksamhet är baserad på en god och långvarig relation till både kund och leverantör. Vi lägger därför stor fokus på att hitta goda lösningar i vårt miljöarbete med ett kundfokus.

För att lyckas över tid är vårt hållbarhetsarbete en del av den naturliga strategin och arbetet med hållbarhet är en lika viktig del av affären och tas lika seriöst som till exempel ekonomin. Vår strävan är att vara en god samhällsaktör som driver hållbarheten framåt tillsammans med våra partners.

Värdeskapande samspel, involvering och långsiktighet är så vi bygger en hållbar framtid tillsammans med medarbetare och partners. Vi tror att värderingar kommer vara otroligt viktigt framöver. Vi strävar alltid mot att säkerställa att vi agerar ansvarsfullt i hela vår värdekedja, och att de material vi inhandlar uppfyller relevanta och globala förordningar och standarder. Vi jobbar ständigt mot en samleverans från leverantör för att på så sätt sänka vårt koldioxidutsläpp.
STOCKHOLM

Huvudkontor

GA Lindberg PetroSeal AB
Välkommen att kontakta oss!

08- 703 02 00

www.petroseal.se

info@petroseal.se


Vi är en del av