Hantering av använt material

juli 5, 20190

I dagens samhälle är hållbarhet eller sustainability ett område som får allt större fokus. Med FNs globala mål för hållbar utveckling som antogs i 2015 som grund, utvecklar producerande företag metoder för att kunna reducera sitt miljöavtryck. De produkter som producerats behöver därefter hanteras på korrekt sätt för att minimera dess påverkan av miljön.

Korrekt sätt att ta hand om använt packnings- och tätningsprodukter påverkas i större grad av vilket eller vilka ämnen som den har utsatts för under drift än själva materialet. För packningar och tätningar som inte utsatts för något hälsofarligt ämne skall de hanteras som avfall på ett säkert sätt enligt nationella regler. Om de inte klassificeras som hälso- eller miljöskadligt kan de därmed kasseras i brännbart avfall. I Sverige där den största delen av avfall används som bränsle i kraftvärmeverk istället för deponi, reducerar man avfallets direkta miljöpåverkan. Tätningar i plastmaterial (t.ex. PTFE) kan inte brytas ner utan måste hanteras på annat sätt efter de är använda.

Tidigare kunde packningsmaterial innehålla asbestfibrer i högre grad på grund av dess mekaniska, termiska och kemiska egenskaper. Efter att man konkluderat dess hälsofarliga karaktär för cirka fyrtio år sedan har asbesthaltiga material blivit förbjudet i flera länder (Sverige 1982). Det finns dock fortfarande flera stora länder som tillåter användning av asbestfibrer i produktion och i dagens samhälle, där möjligheten att köpa produkter från hela världen kan det vara värt att försäkra sig att man använder asbestfria produkter.

Asbest utgör en hälsofara när det är fria fibrer som bildar ett damm. I inkapslad eller bunden form utgör det ingen hälsofara.


Lämna en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *STOCKHOLM

Huvudkontor

GA Lindberg SealTech AB
Välkommen att kontakta oss!

08- 703 02 00

www.sealtech.se

sealinfo@galindberg.se


Vi är en del av