Om oss

G A Lindberg Sealtech erbjuder ett brett utbud av packnings och tätninglösningar för statiska och dynamiska applikationer. Utifrån applikationens driftsförhållanden och kundens önskemål, rekommenderar vi den bästa möjliga lösningen med högkvalitativa produkter från väletablerade producenter inom sitt respektive område.

Vi eftersträvar att använda standarddimensioner i så stor grad som möjligt då erfarenhet visat att detta kan förändra prisbild och leveranstid till det bättre. Vi kan också ta fram specialanpassade lösningar enligt applikationens förhållande.

Våra leverantörer arbetar ständigt med utveckling av nya material för att möta kraven från våra kunder i takt med att dessa går mer och mer mot det extrema med avseende på tryck temperatur, medium samt önskad livslängd. På så sätt hjälper vi våra kunder att få en bättre TLCC (Total Life-Cycle Cost) med reducerade underhållskostnader och stopptid.

Kvalité

Text

Kunskap

Text

Support

Text

01234567890012345678900123456789001234567890
GRUNDADES

01234567890
ANSTÄLLDA

01234567890
NYCKELTAL

0123456789001234567890
OMSÄTTNING (MILJ. SEK)

Kontakta oss så berätta vi gärna mer om oss!


Client’s website
Client’s website
Client’s website
Client’s website
Client’s website
Client’s website


STOCKHOLM

Huvudkontor

GA Lindberg SealTech AB
Välkommen att kontakta oss!

08- 703 02 00

www.sealtech.se

sealinfo@sealtech.se


Vi är en del av