Vår Värdergrund

Värdegrund


Ärlighet
  • Hos oss är det ett öppet och tillåtande klimat där ärlighet är en viktig del. Vår kommunikation bygger på respekt, förståelse och ärlighet. Både mot kund och varandra.
Respekt
  • Vi värdesätter våra egenskap. VI visar varandra respekt genom vänlighet, lyhördhet och empati. Vi ser och hälsar på varandra.
Glädje
  • Vi har en positiv inställning på jobbet. Glädje och skratt bidrar till kreativitet och välmående. Med ett trevligt bemötande, ödmjukhet och rätt inställning kommer vi långt.
Acceptans
  • Vi accepterar varandras olikheter vad det gäller åsikter, nationaliteter eller kön. Vi strävar mot olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder.

Genom att arbeta med vår värdegrund skapas en lagkänsla och ett ansvarstagande som bidrar till utveckling, framåtanda och gemenskap.
STOCKHOLM

Huvudkontor

GA Lindberg PetroSeal AB
Välkommen att kontakta oss!

08- 703 02 00

www.petroseal.se

info@petroseal.se


Vi är en del av