Vulkaniserade gummiprodukter

juli 3, 20190

Möjlig lagringstid före användning för vulkaniserade gummitätningar som t.ex. o-ringar, planpackningar och hydrauliktätningar etc. påverkas av hur de förvaras. Korrekt förvaring hjälper användaren att produkterna är i bästa möjliga tillstånd när produkten installeras.

Faktorer som t.ex. UV-strålning, hög rumstemperatur och fuktighet påverkar materialets struktur som därmed kan förkorta lagringsperioden väsentligt. Materialet visar åldringstecken genom att elasticiteten minskar och hårdnar för att till slut spricka. Rekommendationer om förvaring är angivna i standarden ISO 2230:2002.

För att minimera nedbrytningen bör gummiprodukter lagras under följande förhållanden.

  1. Skyddad från alla källor av naturligt och konstgjort ljus, speciellt med högt ultraviolett (UV) innehåll. Detta gör man bland annat genom att förvara produkterna i UV-beständiga förpackningar.
  2. Vid en temperatur under 25°C i utrymmen där kondens inte kan bildas. Om produkterna lagras i temperaturer under 15 °C behöver man behandla dem på ett speciellt sätt före de installeras i applikationen.
  3. Förvaras inte i närheten av källor som avger joniserad strålning eller elektrisk utrustning som kan generera ozon.
  4. Skyddade förpackningar mot förvrängning, spänningar och annan mekanisk skada.
  5. Förhindra direktkontakt med vissa andra material, inklusive alla vätskor, ångor och metaller, särskilt koppar, magnesium och järn. Det enda undantaget är när en eller flera gummiprodukter är en del av en komponent.
  6. Genom att återförsluta de skyddande förpackningarna efter att de öppnats om den innehåller fler antal än de man behöver. Genom att behålla identifieringsetiketter för kvarvarande produktkomponenter säkrar man också information om ursprung etc.
  7. Genom att använda de äldsta produkterna först, det vill säga de med det tidigaste produktionsdatumet.

Lagringstid

Lagringstid (Shelf life) är den maximala tiden som en produkt kan lagras innan den anses vara oanvändbar för de ändamål som den tillverkades för. Lagringstiden för gummiprodukter beror på lagringsförhållandena och typen av gummi som är inblandade.

Initial lagringsperiod

Den ursprungliga lagringsperioden är hur lång tid en produkt kan lagras innan den behöver inspekteras och eventuellt funktionstestas. För produkter som lagras i enlighet med ovanstående riktlinjer visas den ursprungliga lagringsperioden från produktionsdagen för varje typ av gummi i tabellen till höger.

Utökad förvaringsperiod

Efter den initiala lagringsperioden kan man förlänga förvaringsperioden efter en inspektion och eventuellt funktionstest där man fastställt att gummiprodukterna är i gott skick.

Under inspektionen testas ett representativt antal från varje batch visuellt för att detektera tendenser på följande avvik:

  1. Fysisk skada, ythärdning, uppmjukning eller klibbighet
  2. Permanent sättning (minskande av de fysiska dimensionerna) eller förvridning
  3. Sprickbildning. Sprickor är tydligare synlig om produkten försiktigt böjs. Även om sprickbildning normalt är synlig för blotta ögat rekommenderas en tio gångers förstoring.

Om ingen av ovanstående fel har detekterats kan det antas att produkten fortfarande är i gott skick. Produkterna som inte visar några tecken på avvik kan därefter förvaras enligt utökad förvaringsperiod i tabellen till höger. Detta är förutsatt att ovanstående lagringsförhållanden upprätthålls (inklusive ompaketering av undersökta produkter).
MaterialFörkortningInitial förvaringsperiod (år)Utökad förvaringsperiod (år)
NaturgummiNR

5

2

PolyuretanAU/EU

5

2

NitrilNBR

7

3

Hydrerad NitrilHNBR

7

3

NeoprenCR

7

3

ButylIIR

7

3

EpiklorhydrinCO/ECO

7

3

AkrylACM

7

3

EPDMEPDM

10

5

Klorsulfonerad polyeten

CSM

10

5

Fluorkarbon (Viton)FKM

10

5

SilikonPMQ/ VMQ

10

5

FluorsilikonFMQ

10

5Lämna en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *STOCKHOLM

Huvudkontor

GA Lindberg PetroSeal AB
Välkommen att kontakta oss!

08- 703 02 00

www.petroseal.se

info@petroseal.se


Vi är en del av